Deze site geeft inzicht in mijn drijfveren, de trajecten waar ik warm voor loop en de dingen waar ik goed in ben. In het kort: ik ben een verbinder die met een behoorlijk tempo en lef resultaten weet neer te zetten. Hiervoor gebruik ik een duidelijk plan van aanpak. Gedurende het traject evalueer ik regelmatig en stuur ik bij.

Als je eens van gedachten wilt wisselen, hoop ik dat je contact met mij opneemt.


Blog

Organisatie-ontwikkeling in de praktijk

Lees meer »

Individu

"Zelfkennis is het begin van alle wijsheid"

Lees meer »

Team

"Leren van en met elkaar"


Lees meer »

Organisatie

Organisatie-ontwikkeling is mensenwerk

Lees meer »

Blog

Nieuwsbrief november 2016


Klik hier voor de Nieuwsbrief november 2016
Onlangs verschenen

Nieuwsbrief november 2016

Advocaten zijn net mensen

Pitchen voor de belofteprijs

Zwermen bij het Ministerie

Management Drives bij USG People

Individu

"Zelfkennis is het begin van alle wijsheid" (Socrates)


Meer inzicht in wie je bent en wat jouw drijfveren zijn, draagt bij aan je eigenwaarde en ontwikkeling. Ondersteuning bij het ontwikkelen van (balans)gedrag en het vermijden van negatief of overdreven gedrag maakt het concreet en toepasbaar.

Mogelijkheden
  • Inzicht in drijfveren door het maken van een drijfverenprofiel
  • (Zelf)reflectie middels feedback, individueel of in een team
  • Jezelf presenteren, zodat duidelijk is wie je bent en waar je voor staat (‘pitchen’)
  • Wat heb je te bieden, waar ben je goed in?
  • Orienterend gesprek om naar de kansen te kijken en het vervolg te bepalen.

Team

"Leren van en met elkaar"


Teamontwikkeling
Een team bestaat uit mensen, individuen. Wat maakt een team tot een team? Is de organisatiestructuur alleen voldoende? Een team functioneert beter als er duidelijkheid is over de bijdrage aan het totaal. En andersom: als ieder teamlid zicht heeft op zijn of haar bijdrage aan het team. Deze vragen staan centraal bij teamontwikkeling. Vanuit ieders persoonlijke kracht en bijdrage, kijk ik met het team naar haar opdracht (missie).
Vanuit deze missie bepaalt het team de gewenste strategie: hoe gaat het team de missie invulling geven. Ook wordt de focus bepaald en worden keuzes gemaakt.

Feedback
De meeste mensen vinden het lastig om feedback te geven en te ontvangen. Terwijl tegelijkertijd iedereen weet dat er nog veel te leren is, ook van elkaar. Ik help teams om feedback een plaats te geven in de normale bedrijfsvoering. Dit helpt het team vooruit en dat geldt ook voor de individuele teamleden. Feedback geven is vaak helemaal niet zo eng als gedacht, het kan heel leuk zijn om met elkaar te kijken naar wat er beter kan. Bij feedback geven en ontvangen hoort ook het geven kunnen ontvangen van complimenten. Soms nog best lastig…

Organisatie

"Organisatieontwikkeling is mensenwerk"


Een organisatie bestaat uit een diversiteit aan mensen, met allemaal hun eigen belangen en wensen. Organisatieontwikkeling is dan ook vooral gericht op de mensen in de organisatie. Afhankelijk van de vraag gaan we gezamenlijk aan het werk. Een organisatie die zich wil ontwikkelen in haar gastvrijheid komt voor andere vragen en dilemma’s te staan dan een organisatie die procesmatiger wil leren werken. In samenspraak met de opdrachtgever bepalen we de stappen die gezet moeten worden. Hiervoor maak ik graag gebruik van de input en kennis van sleutelfiguren uit de organisatie. Zij weten vaak al goed waar en hoe de ontwikkeling ingezet kan worden. Ook je omgeving heeft vaak een schat aan informatie beschikbaar. Hierbij denk ik aan klanten, maar ook aan leveranciers en andere partijen die betrokken zijn bij de organisatie.

Organisatieontwikkeling kan verbonden worden aan een specifiek thema. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan vitaliteit, hostmanship (gastvrijheid), externe gerichtheid of duurzaamheid. Ik faciliteer het proces van de organisatie met het doel voor ogen en steeds in verbinding met de betrokkenen. Ik structureer en evalueer, terwijl de inhoud komt uit de organisatie en haar omgeving.
Als de strategie duidelijk is en de keuzes gemaakt zijn, is het tijd om naar de interne organisatie te kijken. Hierbij worden de mensen en de processen zodanig georganiseerd dat dit optimaal bijdraagt aan de strategie. Het is belangrijk om concreet en duidelijk te zijn, goed te luisteren en eventueel bij te stellen.

Over mij

Mijn ruime ervaring in de (financiële) dienstverlening, betreft vooral de ontwikkeling van mensen en hun ontwikkeling in organisaties. Zo heb ik bij Rabobank diverse verandertrajecten geleid, variërend van fusies tot trajecten op het gebied van service en (persoonlijk) leiderschap. Mijn kracht zit in het verbinden met de mensen en de omgeving waarin zij functioneren. Ik schuw de confrontatie niet, maar zet deze functioneel in. Voor Rabobank leidde ik diverse trajecten waarin medewerkers, klanten en samenleving op vernieuwende wijze met elkaar werden verbonden en van elkaar konden leren. Ik ben opgeleid als (bedrijfs)econoom en volledig gecertificeerd trainer Management Drives.

De mooiste ervaringen zijn die waar ‘kwartjes vallen’, de momenten dat iemand nieuwe inzichten op doet. In zichzelf of in de ander. Vaak is het een blinde vlek die zichtbaar wordt, zodat je er vervolgens je voordeel ermee kunt doen.

Voor een uitgebreid CV verwijs ik graag naar mijn LinkedIn pagina.

In de praktijk

Ik ben in te zetten voor grote en kleine vragen, voor grote en kleine bedrijven. In essentie blijft mijn aanpak gelijk. Het gaat om de mensen, de omgeving waarin zij zich bewegen en de organisatie waarmee zij verbonden zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trainingen, dialoogsessies, feedback of inzicht in drijfveren (management drives).

Voorbeelden
  • Een stichting in Rotterdam wilde "iets met vitaliteit". Door een gesprek en praktische tips over drijfveren en motivatie hielp ik hen op weg.
  • Een school zag haar markt aandeel in het gedrang komen. Door vanuit de missie en de visie, strategie en focus goed te bepalen, werd duidelijk dat de verbinding tussen binnen (ambassadeurs) en buiten (potentiele leerlingen, omgeving,...) beter kon. Het ontwikkelde communicatietraject hielp woorden te geven en droeg bij aan trots. Het marktaandeel is toegenomen.
  • In het fusietraject dat ik voor Rabobank begeleidde zetten we de stappen, missie/visie - strategie/focus - mensen/processen met een krachtig team. Om dit (in- en extern) goed te kunnen vertellen, werd consistente communicatie ingezet. Hierbij werden leden (extern) en medewerkers (intern) betrokken. Deze combinatie van begeleiden en uitvoeren was een belangrijke succesfactor in het fusieproces.
  • Een lokale Rabobank zocht naar houvast op het gebied van ‘hospitality’. Wat is dat, waarom doen wij dat en hoe krijgen we onze mensen zover? In een uitgebreid en meerjarig traject namen we medewerkers mee in wat wij noemden ‘Ik ben de Rabobank’. Dit traject omvatte onder meer het leren van klanten, stagelopen bij partners, trainingen op het gebied van persoonlijke presentatie en vooral heel veel aandacht voor het onderwerp. ‘Ik ben de Rabobank’ is een gevleugelde kreet geworden en medewerkers gebruiken de uitspraak met de trots die erbij past.Contact


* Geen verplicht veld.